BOA-Pool Meierij

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • 's-Hertogenbosch
 • Boxtel
 • Haaren
 • Heusden
 • Meierijstad
 • Vught

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen / poolen personeel

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Anders: Inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant