BOEL+M

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Breda
  • Etten-Leur
  • Moerdijk
  • Oosterhout

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
  • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht