Buitengoed Geul en Maas

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Maastricht
  • Meerssen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (3)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst