C.V. Regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West (ROM-S)

Partijen (3)

Gemeenten (2)

 • Gorinchem
 • Vijfheerenlanden

Overige Partijen (1)

 • Anders: BNG

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Ambtelijk

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap
 • Afstemming: Anders