Caparis NV

Partijen (8)

Gemeenten (8)

 • Achtkarspelen
 • Heerenveen
 • Leeuwarden
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Smallingerland
 • Tytsjerksteradiel
 • Weststellingwerf

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap