Centrumregeling Leerplicht en Regionale meld- en coördinatiefunctie regio Brabant Noordoost

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Bernheze
 • Boekel
 • Meierijstad
 • Oss

Overige Partijen (1)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling