Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Dantumadiel
  • Nordeast-Fryslân

Aard van samenwerking (2)

  • Samen taak uitvoeren
  • Anders

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling