Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en Leeuwarden

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Leeuwarden

Overige Overheden (1)

  • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Meervoudige centrumregeling