Centrumregeling samenwerking gemeenten Noardeast Fryslân en Leeuwarden

Partijen (3)

Gemeenten (2)

  • Leeuwarden
  • Nordeast-Fryslân

Overige Overheden (1)

  • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling