Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne vliegbasis Volkel

Partijen (7)

Gemeenten (6)

 • Boekel
 • Cuijk
 • Landerd
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Uden

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Defensie

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Anders