Dienstverleningsovereenkomst Zundert en Etten-Leur Zundert en Etten-Leur 2016-2017

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Etten-Leur
  • Zundert

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

  • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)
  • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
  • Anders: Schuldhulpverlening

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst