Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

Partijen (16)

Gemeenten (6)

 • Amstelveen
 • Arnhem
 • Breda
 • Haarlem
 • Hilvarenbeek
 • Veenendaal

Overige Overheden (6)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (4)

 • Zorg/welzijnsinstellingen
 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • CommerciĆ«le dienstverlener
 • Anders

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Energie en energietransitie
 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving (Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst, bouw en woningtoezicht, Algemene Plaatselijke Verordening)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal