Elan onderwijsgroep

Partijen (4)

Gemeenten (3)

  • Leeuwarden
  • Nordeast-Frysl├ón
  • Waadhoeke

Overige Partijen (1)

  • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Stichting