EUREGIO

Partijen (26)

Gemeenten (24)

 • Aalten
 • Almelo
 • Berkelland
 • Borne
 • Bronckhorst
 • Coevorden
 • Dinkelland
 • Doetinchem
 • Enschede
 • Haaksbergen
 • Hardenberg
 • Hellendoorn
 • Hengelo (O)
 • Hof van Twente
 • Losser
 • Montferland
 • Oldenzaal
 • Ommen
 • Oude IJsselstreek
 • Rijssen-Holten
 • Tubbergen
 • Twenterand
 • Wierden
 • Winterswijk

Waterschappen (2)

 • Rijn en IJssel
 • Vechtstromen

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (10)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Recreatie
 • Sport
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam