Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Hulst

Provincies (1)

  • Zeeland

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Beleidsvelden (4)

  • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
  • Recreatie
  • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht