Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Partijen (17)

Gemeenten (15)

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Dantumadiel
 • De Fryske Marren
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Leeuwarden
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Schiermonnikoog
 • Smallingerland
 • Terschelling
 • Tytsjerksteradiel
 • Vlieland
 • Weststellingwerf

Provincies (1)

 • Friesland

Waterschappen (1)

 • Wetterskip

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Anders: milieuregelgeving

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam