Fryslân West/ Empatec

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • De Fryske Marren
 • Harlingen
 • Súdwest Fryslân
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Waadhoeke

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Sociale werkvoorziening