G4

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • 's-Gravenhage
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Utrecht

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Beleidsvelden (1)

 • Anders: Kan op allerlei beleidsvelden waar de G4 gezamenlijk in wil optrekken

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (3)

 • Afstemming: Convenant
 • Afstemming: Anders
 • Escape: Informeel samenwerkingsverbandDe G4 kan samen optrekken en convenanten sluiten om beleidsdoelstellingen te halen. Dit kan op verschillende thema's zijn.