Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Partijen (5)

Gemeenten (2)

 • Horst aan de Maas
 • Venray

Provincies (1)

 • Limburg

Waterschappen (1)

 • Limburg

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Ambtelijk

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam