Gebiedsontwikkeling Oosterwold (Bestuurlijk Overleg Oosterwold)

Partijen (5)

Gemeenten (2)

 • Almere
 • Zeewolde

Provincies (1)

 • Flevoland

Waterschappen (1)

 • Zuiderzeeland

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Meervoudige centrumregeling