Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Dronten
  • Leusden
  • Nijkerk
  • Zwolle

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Belastingen

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam