Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Partijen (21)

Gemeenten (18)

 • Arnhem
 • Berg en Dal
 • Beuningen
 • Doesburg
 • Druten
 • Duiven
 • Heumen
 • Lingewaard
 • Montferland
 • Mook en Middelaar
 • Nijmegen
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rozendaal
 • Westervoort
 • Wijchen
 • Zevenaar

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Afstemming beleid

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (4)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk orgaan