Amstelland en meerlanden werkorganisaties

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Ouder-Amstel
 • Uithoorn

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Sociale werkvoorziening