Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden

Partijen (5)

Gemeenten (5)

 • Ameland
 • Schiermonnikoog
 • Terschelling
 • Texel
 • Vlieland

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Anders

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam