Drechtsteden

Partijen (7)

Gemeenten (7)

  • Alblasserdam
  • Dordrecht
  • Hardinxveld-Giessendam
  • Hendrik-Ido-Ambacht
  • Papendrecht
  • Sliedrecht
  • Zwijndrecht

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (6)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
  • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
  • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
  • Vergunningverlening, toezicht, handhaving (Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst, bouw en woningtoezicht, Algemene Plaatselijke Verordening)
  • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam