Gemeentelijke Kredietbank

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Assen
  • Hoogeveen
  • Meppel

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
  • Anders

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam