Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvellandgemeenten

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Eijsden-Margraten
 • Gulpen-Wittem
 • Maastricht
 • Meerssen
 • Vaals
 • Valkenburg aan de Geul

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Meervoudige centrumregeling