Noordelijk Belastingkantoor

Partijen (4)

Gemeenten (1)

  • Groningen

Waterschappen (3)

  • Hunze en Aa
  • Noorderzijlvest
  • Wetterskip

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Beleidsvelden (1)

  • Belastingen

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie