Participatiebedrijf Wsw

Partijen (4)

Gemeenten (3)

 • Beek
 • Sittard-Geleen
 • Stein

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aard van samenwerking (2)

 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: formeel werkgeverschap voor WSW-ers deelnemende gemeenten

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Sociale werkvoorziening