Recreatiegebied Geestmerambacht

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Alkmaar
  • Bergen (NH)

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam