Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Groningen

Overige Overheden (1)

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Archief

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam