Shared Service Centrum Bedrijfsvoering ONS

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Dalfsen
 • Kampen
 • Westerveld
 • Zwolle

Provincies (1)

 • Overijssel

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
 • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling