Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Partijen (4)

Gemeenten (4)

 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Heemstede
 • Zandvoort

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Sociale werkvoorziening