GGD Zuidoost Brabant

Partijen (20)

Gemeenten (18)

 • Asten
 • Bergeijk
 • Best
 • Bladel
 • Cranendonck
 • Deurne
 • Eindhoven
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Laarbeek
 • Oirschot
 • Reusel-De Mierden
 • Someren
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Waalre

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Partijen (1)

 • Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam