Green Deal Aardgasvrije Wijken

Partijen (32)

Gemeenten (28)

 • 's-Gravenhage
 • Alkmaar
 • Almere
 • Amsterdam
 • Barendrecht
 • Boxtel
 • Culemborg
 • Delft
 • Groningen
 • Haarlem
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Leidschendam-Voorburg
 • Maastricht
 • Meppel
 • Middelburg
 • Nijmegen
 • Noordoostpolder
 • Purmerend
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Veere
 • Veldhoven
 • Wageningen
 • Westland
 • Woerden
 • Zaanstad
 • Zoetermeer

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking
 • Energie en energietransitie
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal