Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Partijen (14)

Gemeenten (4)

 • 's-Gravenhage
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Wageningen

Provincies (4)

 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Partijen (3)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • CommerciĆ«le dienstverlener
 • Anders

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal