Green Deal Verduurzamen voedselconsumptie

Partijen (7)

Gemeenten (4)

 • Amsterdam
 • Ede
 • Groningen
 • Rotterdam

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking
 • Anders

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal