Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Partijen (10)

Gemeenten (1)

 • Nijmegen

Provincies (3)

 • Gelderland
 • Noord-Brabant
 • Utrecht

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Partijen (3)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • CommerciĆ«le dienstverlener
 • Anders

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal