Grensoverschrijdende samenwerking Drielandenpark

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Maastricht

Provincies (1)

  • Limburg

Aard van samenwerking (2)

  • Uitwisselen kennis
  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
  • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst