Groninger Monumentenfonds NV

Partijen (6)

Gemeenten (2)

 • Groningen
 • Veendam

Provincies (1)

 • Groningen

Waterschappen (1)

 • Noorderzijlvest

Overige Partijen (2)

 • Woningbouwcorporaties
 • Private culturele instelling (bijv. theater, museum)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap