Health deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren

Partijen (6)

Gemeenten (1)

 • Nijmegen

Overige Overheden (2)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Partijen (3)

 • Zorg/welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • CommerciĆ«le dienstverlener

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Health deal