Health Hub

Partijen (17)

Gemeenten (8)

 • Bunnik
 • De Bilt
 • Houten
 • IJsselstein
 • Nieuwegein
 • Stichtse Vecht
 • Utrecht
 • Woerden

Provincies (1)

 • Utrecht

Overige Overheden (5)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (3)

 • Zorg/welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders: Belangenvereniging

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Anders

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • City Deal