Het Flevolands Archief

Partijen (7)

Gemeenten (4)

 • Dronten
 • Lelystad
 • Urk
 • Zeewolde

Provincies (1)

 • Flevoland

Waterschappen (1)

 • Zuiderzeeland

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam