HLT Samen

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Hillegom
  • Lisse
  • Teylingen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ambtelijke fusie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie