IBP vitaal platteland noordwest Overijssel

Partijen (7)

Gemeenten (4)

 • Kampen
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Zwartewaterland

Provincies (1)

 • Overijssel

Waterschappen (1)

 • Drents Overijsselse Delta

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst