ICT samenwerking Halderberge Rucphen

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Halderberge
  • Rucphen

Aard van samenwerking (3)

  • Uitwisselen kennis
  • Uitwisselen / poolen personeel
  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Convenant