Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland

Partijen (4)

Gemeenten (4)

 • Edam-Volendam
 • Landsmeer
 • Purmerend
 • Wormerland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (6)

 • Archief
 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Recreatie
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam