Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • Apeldoorn

Provincies (1)

  • Gelderland

Overige Partijen (1)

  • Woningbouwcorporaties

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap