Kennis maken

Partijen (24)

Gemeenten (19)

 • 's-Gravenhage
 • 's-Hertogenbosch
 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Breda
 • Delft
 • Deventer
 • Ede
 • Enschede
 • Groningen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Wageningen
 • Zwolle

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders: Belangenvereniging

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Anders

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • City Deal