Landschapstafel Duin Horst en Weide

Partijen (9)

Gemeenten (6)

 • 's-Gravenhage
 • Leiden
 • Leidschendam-Voorburg
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Zoetermeer

Provincies (1)

 • Zuid-Holland

Waterschappen (1)

 • Rijnland

Overige Partijen (1)

 • Anders: Div maatschappelijke organisaties, horeca, Staatsbosbeheer etc

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: regionale projecten ontwikkelen en uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Afstemming: Anders
 • Escape: intentieovereenkomst tot samenwerking om te komen tot een uitvoeringsagenda

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Geen